Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
výlety/trips

 

                                                                                                                                   image
 
 
 
 
 
 
                                                              Výlety a procházky
 
  Výletem se v mém případě rozumí společně vykonaná cesta moje a mých dvou psů. Tato skupina tvoří vždy základ výletu. K němu se přidává většinou další osoba – moje sestra a Einy (bišon) a Bou (ridgebacka). Pokud se přidají i další osoby, jsou vždy doprovázeny čtyřnohými vrtichvostmi. Někdy skupina čítá několik osob a dvakrát tolik psů.
  Výlet je konán prostřednictvím pojízdného prostředku – auta, procházka prostřednictvím vlastních nohou. Na výletech se vždy konají procházky.
  Výlet je podnikán do vzdálených oblastí , procházka do oblastí, kam se lze dopravit po dvou či čtyřech končetinách – platí pro psy i lidi.
  Výlet i procházky začínají setkáním všech účastníků v místě a čase určení. Ke zpoždění většinou nedochází, protože jakýkoliv počet doprovázejících psů je vždy přichystán na povel – majiteli stačí vyslovit magické slovo „procházka“ nebo „jdeme ven“ a zachrastit vodítkem. V té chvíli je majitel popoháněn štěkotem, výskotem a jekotem, takže je v jeho vlastním zájmu odebrat se na místo setkání co nejrychleji.
  Pokud se koná výlet dopravním prostředkem – autem – je zasedací pořádek v autě libovolný…. Vždy však tak, že řidič je za volantem, navigátor vpravo, další event. osoby na zadních sedadlech, pes, dva, tři, čtyři… v zadním prostoru zvaného „garáž“, Einy na klíně navigátora. Vycházkový pořádek je rovněž libovolný, vždy však – hrrrrrrr ven!!!! A všichni naráz!!!
  Trasa procházek je plánovaná tak, aby nebyla použita v obou směrech. Toto pravidlo neplatí, pokud jsou v jednom směru nabízeny pohostinské služby a ve druhém ne anebo pokud jeden ze čtyřnohých účastníků (u dvounohých se to nestává) je přiváben řádně odleželou zdechlinou, na které se poctivě vyválel. V tomto případě se volí trasa návratu ta nejkratší bez ohledu na to, zda již byla použita a zda se zde nachází kavárna nebo ne.
  Na výlety a procházky se osoby řádně vybaví zásobami piškotků, a to tak, že každý volný otvor, otvůrek, kapsa, kapsička, ledvinky, baťůžky, roztržená podšívka a prázdná kapuce – vše je poctivě nacpáno piškoty. Piškotky slouží jako odměňovadlo, přivolávadlo, lákadlo, cvičební nezbytnost a při návratu z procházky zůstávají většinou jen drobky.
  Trasa je vždy volena tak, aby nemuselo být použito vodítek a mimo obydlené oblasti, kde se početně vyskytují nebezpečné krvelačné šelmy v podobě potulných nebo volně pobíhajících psů.
   Pokud je výlet konán do míst hromadných akcí – slavnosti, oslavy, nejrůznější veřejná setkání, „předváděčky“, srazy různého počtu lidí apod., kde se jak se patří vydovádí páníčkové, je tato účast čtyřnožcům vždy nahrazena nezřízených trdlováním po lese, házením aportu a povolením noclehu na gauči.
  Výlety a procházky patří k velmi oblíbeným činnostem a jsou do programu zařazovány co nejčastěji.
 
                                                                                                        

 

                                                                                                                                   
 

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek